logo.png
 
  כלים טיפוליים  
  סדנאות  
  מאמרים  
  צור קשר  
 

דף הבית >  קלפי מודעות

קלפי מודעות - 'קלפי האור'
שיטת אבחון ייחודית המתבססת על קלפים ייחודיים - 'קלפי האור'. 
האבחון בטכניקה זו מסתמך על בחירה לא מודעת.
השיטה מאפשרת לי להתחבר אל החלק הלא מודע של האדם.
הקלפים מאפשרים ראייה פנימית עמוקה של הרבדים השונים בנפש האדם.
'קלפי האור' מגלים את העולם הפנימי האמיתי אצל כל אחד.
כשאדם בוחר קלפים באופן אינטואיטיבי מבלי לראותם מראש,
החלק הלא מודע שלו בוחר למעשה בייעוץ שנכון לתהליך האישי שלו.
שיטה זו מציגה תמונה של התהליך אותו האדם חווה,
השיעור שהוא בא ללמוד והכלים המתאימים להתמודדות.
הקלפים מאפשרים אבחון מדויק של שורש הבעיה וטיפול מתאים.
המטרה היא להציב מראה מול האדם, כדי להבין מדוע קרו הדברים.
אנשים שחווים דברים קשים מיד שופטים את עצמם, או אנשים אחרים, אבל אין טוב ורע, יש תהליך.
יחד עם האדם שמולי אני מנסה לראות איפה מה שקרה בא לשרת אותו, ואיך מתוך זה אפשר לצמוח.
אני מאמינה כי לכל דבר שקורה יש סיבה ומטרה. 
רק כאשר אנחנו מבינים מהו השיעור שההתמודדות הרגשית או החסימה הפיזית באה ללמד אותנו,
ומשחררים את הנושאים הרגשיים שנאגרו בתאי הגוף –
אז, ורק אז, מתאפשרת החלמה אמיתית בכל הרמות: הפיזית, 
הרגשית והרוחנית. רק כך אנחנו מאפשרים לגוף ולנפש לרפא את עצמם באופן טבעי.